Journalisthøjskolens onlinemanus-anvisninger

Rubrik/overskrift som tydeligt markerer indgangen for læser

En underrubrik skal udbygge rubrikken, men bruger andre ord. Underrubrikken peger fokuseret ind i historien

Af Ole H. B. Andreesen – byline, dit navn, skrives i kursiv.
Når du arbejder i WordPress, vises dit navn, men sørg alligevel for, at det ved tekstens start tydeligt fremgår, hvem der er forfatter til teksten.

Brødteksten – din historie, øvelsen eller opgaven – skriver du uden formattering i teksten. Når du skriver, kan du sagtens skrive langt, men du skal holde dine tekstafsnit korte. Korte afsnit får din tekst til at fremstå mere appetitlig og lettilgængelig for læseren.

Citater: Sådan gør vi

Når du vil citere en kilde i din tekst, skal du gøre, som det er vist her.

“Mange tror, at det er et generelt krav, at citater skal være korte og helst slagordsagtige, men så enkelt kan det ikke stilles op,” siger lektor på Journalisthøjskolen Kristian Strøbech.

“Under alle omstændigheder skal man bruge rigtige citationstegn, ikke talestreg, og kommaet eller punktummet, der afslutter citatet, skal være før citationstegnet, altså sådan her,” siger lektor i sprog  Gitte Luk, Journalisthøjskolen.

Og endelig: Giv altid et citat sit eget afsnit, sådan som det er gjort herover.

En pause til øjet – og noget at få øje på

Mellemrubrikker (som ovenstående) i tekster af en vis længde er værd at overveje. De giver ro og luft i teksten, og så er der noget for øjet, når det skanner ned over teksten.

Der er ingen regler for, hvornår der skal være eller ikke være mellemrubrikker i en tekst, men de kan være gode til at bryde en ellers massiv, grå tekstblok op. Mellemrubrikkerne skrives med en typografi, der adskiller den fra brødteksten, men helst ikke er så dominerende som typografien i rubrikken.

Overblik er væsentligt – det fastholder modtageren

Der er ikke dokumentation for, at mellemrubrikker i sig selv øger læsningen væsentligt, men der er fordele ved at bruge dem: I længere tekster “lufter” mellemrubrikkerne layoutet op og gør det mere indbydende og overskueligt, og samtidig skaber de en oase for læseren. Noget at nå frem til.

Mellemrubrikkerne giver også din læser et overblik over historien, når han scanner teksten.

Godt og korrekt sprog

Alle journalistiske arbejdspladser har deres egne sproglige retningslinjer. Journalisthøjskolen har valgt at følge de normer, Dansk Sprognævn sætter i den nyeste Retskrivningsordbog, som også findes på nettet på www.dsn.dk. Det er her, du skal slå op, hvis du er i tvivl.

Kun på ét punkt følger vi ikke Dansk Sprognævns anbefalinger (pdf-fil): Vi sætter komma foran ledsætninger (det såkaldte startkomma), som aviser og bureauer gør. Det kan du læse mere om i ”Styr kommaet” fra Forlaget Ajour. Den var en del af den bogpakke, du fik tilbudt ved semesterstart.

Forkortelser og tal

Af hensyn til læsevenligheden bør du undgå forkortelser. Skriv altså på grund af – ikke pga. Det gælder for alle forkortelser, som ikke er alment kendte eller fungerer som selvstændige ord. NATO, EU, wc, tv er eksempler på forkortelser, det er i orden at bruge. Men slå op, når du er i tvivl.

Dansk Sprognævn har ingen officielle regler for, hvornår man skriver med tal, og hvornår man skriver med bogstaver. Man kan dog bruge en tommelfingerregel, der går ud på, at man skriver tal fra 1 til 10 med bogstaver og tal over 10 med tal.

Men det er altså kun en tommelfingerregel, og der er ofte gode grunde til ikke at følge den. Det vil være besynderligt at skrive ni til 13 år og otte %. Det er bedre at skrive 9 til 13 år og højst 8 % – selvom det drejer sig om talord under 10.

Decimaltal, datoer og klokkeslæt skrives altid med tal. Er der fem cifre og mere, sætter du punktum for at angive tusind: Altså 5000, men 50.000.

Læs mere i Håndbog i Nudansk side 451.

Brug links i din tekst, når det er relevant

En tekst på nettet uden links kan af læseren opleves som en blindgyde. Derfor er det en god service for læseren at linke til relevant forbundet indhold.

Lad være med at ødelægge din tekst med ligegyldige links. Tommelfingerreglen er, at et link i en tekst skal bidrage selvstændigt til oplevelse eller til dokumentation. Vær ikke bange for at miste læseren ved at linke fra din tekst videre til noget andet på nettet, hvis det giver læseren en oplevelse af sammenhæng.

Linkene skal se ud, som de gør i teksten her. Hvis der er tale om link til pdf-filer eller lydfiler, så angiv i parantes efter linket, at der linkes direkte til en uploadet fil og lad denne type links åbne i et nyt vindue.